GamesAlways.com

You're Playing parade(dieu binh)

Share this game
Bookmark and Share
Description
bạn hãy điều khiển binh đoàn của bạn đi khắp năm châu trên thế giới. hãy chú ý tránh những chướng ngại vật, nó sẽ làm cho cuộc hành quân của bạn bị ngưng lại.
Rating
Score 0
   Your Rating  
Comments
Name Comment

This site has Flash what? It also rhymes with names.
Sponsors

Site Stats
  1. Total Plays 6023003
  2. Users Online 4
  3. Total Games 87111